ข้อตกลงและเงื่อนไขการเช่า

ผู้เช่าต้องมีอายุ 20ปี ขึ้นไป

ผู้ขับขี่รถเช่าต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ผู้ขับขี่ต้องเป็นบุคคลซึ่งระบุในสัญญาเช่าเท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ใช้เช่ารถ – แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง – แสดงใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง

มัดจำและประกันภัย

ทางบริษัทจะเก็บเงินมัดจำจากผู้เช่า 5,000 บาท ในวันทำสัญญา และจะคืนเงินมัดจำในวันและเวลาที่ผู้เช่าคืนรถ รถของเราทุกคันมีประกันภัยชั้นหนึ่ง แต่ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด ผู้เช่าตกลงจ่ายค่าความเสียหายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ถ้าผู้เช่าเป็นฝ่ายถูกและมีคู่กรณีอยู่ในที่เกิดเหตุ ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าความเสียหายใดๆ

จ่ายเงิน

ทุกราคาราคาบาท-฿

จ่ายเงินสดและจ่ายด้วยบัตรเครดิต

Car Rental Services

Rental Durations

Rent our vehicles for any length of time, from one day to long term rentals.

All services and assistance provided as standard.

Vehicle Delivery and Return

Delivery and Return / Pick-Up arrangements to suit you.

FREE in the Ao Nang area for all vehicle delivery and pick-up.

For other areas including Krabi International Airport,  contact us to make arrangements.

Travel & Tour Advice

We can provide all the up to date information about great places to visit and the best routes to take around Krabi and the neighbouring provinces.
Ask us for our recommendations.

อุปกรณ์เพิ่มเติม

อุปกรณ์เสริม

ติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียด

ที่นั่งสำหรับเด็ก

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับบุตรหลานของคุณด้วยการติดตั้งอย่างปลอดภัย, เด็กนั่งสบาย

ระบบจีพีเอส

บริการเครื่อง GPS นำทางที่ได้ตั้งโปรแกรมให้สามารถนำท่านไปยังทุกสถานที่ที่ดีที่สุดในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง